Istorijat

 

1953 - Otvoren površinski kop gline u Donjem Crniljevu, Matića brdo.

1973 - Otvoren je kop gline Jovanovića brdo u Donjem Crniljevu.

1977 - Konstituisano preduzeće "Zorka Nemetali i građevinski materijali".

1977 - Otpočela je sa radom fabrika fasadne opeke u Donjem Crniljevu.

1978 - Fabrika keramičkih pločica u Šapcu je počela sa proizvodnjom, sa projektovanim kapacitetom od 1.000.000 m² podnih sinterovanih pločica.

1986 - Otvoren površinski kop gline "Bele vode".

2003 - Alas Internacional kupuje na javnoj aukciji većinski paket akcija (77.71 %) Zorka Nemetala.

2004 - Izvršena homogenizacija akcija.

2004 - Osnovano preduzeće Zorka Alas Kamen, Zorka Opeka i Zorka Keramika, društva sa ograničenom odgovornošcu koje je u vlasništvu bivših Zorka Nemetala, današnjeg Alas Holdinga kao osnivača.

2005 - Zorka Nemetali kupuju većinski paket akcija u tadašnjoj firmi "Vojvodina put rudnici nemetala Rakovac" koja je kasnije preregistrovana u "Alas Rakovac" A.D.

2005 i 2006 – Posle uloga Alas Internationala u Zorka Nemetale a.d. koji su prema Ugovoru o kupoprodaji društva obavezni, povećan udeo u kapitalu Alas Internationala na 86.96%.

2006 - Otvoren površinski kop gline Zbegovi u Donjem Crniljevu.

2007 - Zorka Nemetali a.d. menjaju naziv i sedište firme u Alas Holding a.d. sa sedištem u Novom Sadu. Sva zavisna društva su preregistrovana sa sedištem u Novom Sadu.

2008 - Modernizacija "Zorke Keramike" izgradnjom dve nove fabričke hale (vrednost investicija 11 miliona evra).

2008 - Modernizacija "Zorka Opeke" (vrednost investicija 3.5 miliona evra).

2014 - Prodate firme "Alas Rakovac a.d."; "Zorka Opeka d.o.o."; "Zorka Alas Kamen d.o.o".

2016 - Novi Vlasnik - "Cerfin d.o.o.".

2016 - Alas Holding a.d. menja naziv u "Keramika-Holding a.d." sa sedištem u Beogradu.