Posao

 

Prave vrednosti i želja za inovacijom: duh preduzeća proživljavati u svakodnevnom životu.

 

Zbog pripadnosti kompaniji koja posluje u međunarodnim okvirima, važno nam je da jedinstvenim vrednostima, a ne kontrolom, obezbedimo i ojačamo kvalitet našeg rada i našeg timskog duha u svakodnevnom životu. Zbog toga, nama je važan kontakt umesto hijerarhije, i lični i profesionalni prostor koji su važni kako za samo preduzeće tako i za saradnju između povezanih preduzeća. Kultura preduzeća koju karakterišu prihvatanje i otvorenost prilika su za stvaranje i prezentovanje ideja i ohrabrenje snage, rada i strategije zaposlenih.

Moćnih ljudi, životna energija, i organizacija koja uči: za nas je sasvim prirodno da se razlikujemo, da mislimo u ciklusima i da idemo sopstvenim putem. Priroda je dobar učitelj.

 

Ako želite da koračate napred u društvu najuspešnijih, učinite prvi korak:

Pošaljite Vas CV na e-mail adresu: job@keramika-holding.rs