OBAVEŠTENJA

Keramika-Holding - sticanje akcija od strane Cerfina

 

“Društvo Cerfin doo Beograd-Novi Beograd, registrovano kod Agencije za privredne registre pod matičnim brojem 20928760, sa registrovanim sedištem na adresi Bulevar Mihajla Pupina 10v, Beograd, Republika Srbija („Društvo“) je dana 15. februara 2016. godine zaključilo ugovor o povećanju kapitala društva (“Ugovor”) sa tada svojim jedinim članom – društvom QuadraCir AG „in Liqu“, osnovanog u Republici Austriji, registrovanog pod brojem FN 115289v („Član“). Navedenim Ugovorom, Član je uneo u osnovni kapital Društva, kao nenovčani ulog, svoja vlasnička prava nad ukupno 1.039.494 akcija, to jest redovnih (običnih) hartija od vrednosti koje daju pravo glasa, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSZONEE24624, a što je ukupno 86.96439% akcija od ukupnog akcijskog kapitala društva Alas Holding, akcionarsko društvo za proizvodnju nemetala i građevinskog materijala Beograd (Novi Beograd), sa sedištem na adresi: Bulevar Mihaila Pupina 10v/1/114, Beograd. Dana 14. marta 2016. godine registrovan je prenos navedenih hartija od vrednosti kod Centralnog registra, te su iste prenete sa računa hartija od vrednosti Člana na račun hartija od vrednosti Društva“.