Ukratko


U okviru samog Keramika Holdinga posluje:

Divizija Kop - u svom vlasništvu ima kopove gline locirane na teritoriji opština Koceljeva i Loznica - i bavi se iskopom i homogenizacijom gline visokog kvaliteta.  Ova divizija trenutno raspolaže kopovima "Bele vode", "Zbegovi" i "Beli Majdan", a u pripremi za eksploataciju su  i kopovi Latkovac i Burovica u opštini Koceljeva i Brezaci Opština Osečina (Brezaci ce biti naš najveći kop sa rezervama od 3.160.149 tona keramicke gline i od 1.147.558 tona opekarske). Najznačajnija prednost naših kopova je što se na jednom mestu može naći vise vrsta gline. Prema analizama stručnjaka nalazišta obiluju rezervama gline, pa će eksploatacija biti moguća narednih 15 do 20 godina. Kako se u prvih 5-10 m iskopa nalaze opekarske, a ispod slojevi bele keramičke gline, kopovi većinski snabdevaju naše zavisno društvo Zorka Keramiku sirovinom za proizvodnju.

Sedište Keramika Holdinga je u Beogradu.

 

www.zorka-keramika.rs